02177036618

مشاهده همه 10 نتیجه

 • خرید باتری پروتون 150 آمپر

  باتری پروتون ۱۵۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 8 ماهه
  • تکنولوژی : اسیدی (تر)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 150 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری پروتون ۵۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 15 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 50 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری 55 آمپر پروتون

  باتری پروتون ۵۵ آمپر

  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 55 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری پروتون ۶۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 60 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری 60 پروتون

  باتری پروتون ۶۰ آمپر بلند

  نمره 0 از 5
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 15 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: معکوس
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 60 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری پروتون 66 آمپر

  باتری پروتون ۶۶ آمپر

  ۷۲۰,۰۰۹ تومان
  • گارانتی: 15 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 66 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • خرید باتری پروتون 70 آمپر

  باتری پروتون ۷۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 15 ماهه
  • تکنولوژی : کلسیم (اتمی)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 70 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری پروتون ۷۰ آمپر معکوس

  نمره 0 از 5
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : کلسیم (اتمی)
  • قطب: معکوس
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 70 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • خرید باتری پروتون 74 آمپر

  باتری پروتون ۷۴ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 74 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • خرید باتری پروتون 90 آمپر

  باتری پروتون ۹۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۹۱۲,۰۰۰ تومان
  • گارانتی:8 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 90 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
Call Now Buttonجهت تماس با ما کلیک نمایید.