02177036618

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۱۰۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 12 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 100 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۱۲۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 12 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 120 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۱۵۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 12 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 150 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۱۹۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 12 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 190 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • Placeholder

  باتری سوزوکی ۳۵ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 16 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 35 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۴۵ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 16 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 45 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۵۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 16 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 50 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۵۵ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۶۹۵,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 16 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 55 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۶۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۷۶۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 16 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 60 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۶۰ آمپر معکوس

  نمره 0 از 5
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 16 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: مغکوس
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 60 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۶۶ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۸۳۵,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 16 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 66 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باطری suzuki

  باتری سوزوکی ۷۰ آمپر معکوس

  نمره 0 از 5
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 16 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: معکوس
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 70 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
1 2
Call Now Buttonجهت تماس با ما کلیک نمایید.