02177036618

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۱۰۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 8 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 100 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۱۲۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 8 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 120 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۱۵۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 8 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 150 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۱۷۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 8 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 170 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۲۰۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 8 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 200  آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۵۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 50 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۵۵ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۵۳۵,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 55 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۶۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 60 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۶۰ آمپر بلند

  نمره 0 از 5
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (خشک)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 60 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۶۶ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: کوتاه
  • شدت جریان : 66 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۷۰ آمپر

  نمره 0 از 5
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: ساده
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 70 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
 • باتری رونیز صبا باتری

  باتری رونیز ۷۰ آمپر معکوس

  نمره 0 از 5
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  • گارانتی: 14 ماهه
  • تکنولوژی : اتمی (سیلد)
  • قطب: معکوس
  • نوع: بلند
  • شدت جریان : 70 آمپر
  • ولتاژ : 12 ولت
1 2
Call Now Buttonجهت تماس با ما کلیک نمایید.