خط ویژه

02177036618

خط ویژه

02177036618

باطری جگوار

جدول ذیل قیمت باتری جگوار و باتری تایگر در آمپرهای گوناگون می باشد. این باتری ها از مرغوبترین باتری های کره ای در ایران بوده و از کیفیت بالایی برخودارند. قیمت های اعلام شده با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است.

قیمت باطری جگوار، باطری تایگر

آمپر قیمت (برحسب تومان)
۳۵ ۰۰۰,۰۰۰
۴۵ ۰۰۰,۰۰۰
۵۰ ۰۰۰,۰۰۰
۵۵ ۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۰۰۰,۰۰۰
۶۲ ۰۰۰,۰۰۰
۶۶ ۰۰۰,۰۰۰
۷۰ ۰۰۰,۰۰۰
۷۴ ۰۰۰,۰۰۰
۸۰ ۰۰۰,۰۰۰
۸۸ ۰۰۰,۰۰۰
۹۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰ ۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۰۰۰,۰۰۰