باطری ماشین
حساب کاربری من

جدول ذیل قیمت باتری جگوار و باتری تایگر در آمپرهای گوناگون می باشد. این باتری ها از مرغوبترین باتری های کره ای در ایران بوده و از کیفیت بالایی برخودارند. قیمت های اعلام شده با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است.

قیمت باطری جگوار، باطری تایگر

آمپر قیمت (برحسب تومان)
۳۵ ۰۰۰,۰۰۰
۴۵ ۰۰۰,۰۰۰
۵۰ ۰۰۰,۰۰۰
۵۵ ۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۰۰۰,۰۰۰
۶۲ ۰۰۰,۰۰۰
۶۶ ۰۰۰,۰۰۰
۷۰ ۰۰۰,۰۰۰
۷۴ ۰۰۰,۰۰۰
۸۰ ۰۰۰,۰۰۰
۸۸ ۰۰۰,۰۰۰
۹۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰ ۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۰۰۰,۰۰۰
Call Now Buttonجهت تماس با ما کلیک نمایید.